018-119/2020

opravilna številka zadeve

018-119/2020

naziv naročnika

Pošta Slovenije Maribor, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Arba plus, d.o.o.

predmet javnega naročila

Elektroinštalacije in ureditev energetike na PLC Ljubljana - za sklop C

datum odstopa zadeve

27.07.2020