018-118/2020

opravilna številka zadeve

018-118/2020

naziv naročnika

Občina Ljutomer

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o.

predmet javnega naročila

Sanacija plazu v območju ceste JP223051 Podgradje - Ilovci

datum odstopa zadeve

23.07.2020