018-116/2020

opravilna številka zadeve

018-116/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup in dobava papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3, v sklopu 1

datum odstopa zadeve

21.07.2020