018-114/2020

opravilna številka zadeve

018-114/2020

naziv naročnika

Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOLEKTOR SISTEH d.o.o.

predmet javnega naročila

PREUREDITEV NN INŠTALACIJ OBSTOJEČEGA DELA CČN ZA OTOČNO OBRATOVANJE Z DEA NA CENTRALNI ČISTILNI NAPRAVI DOMŽALE- KAMNIK

datum odstopa zadeve

16.07.2020