018-113/2020

opravilna številka zadeve

018-113/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

1.) KOLEKTOR KOLING d.o.o. in 2.) DEMA PLUS, inženiring d.o.o.

predmet javnega naročila

Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov

datum odstopa zadeve

15.07.2020