018-111/2020

opravilna številka zadeve

018-111/2020

naziv naročnika

Občina Gornja Radgona

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TAURUS IQ d.o.o.

predmet javnega naročila

Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona, v sklopu1:"Izvlečne teleskopske tribune, akustična obloga sten, predelne zavese in športni pod"

datum odstopa zadeve

15.07.2020