018-147/2020

opravilna številka zadeve

018-147/2020

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VAROVANJE GALEKOM d.o.o.

predmet javnega naročila

Fizično in tehnično varovanje na UL, Biotehniški fakulteti za obdobje štirih let ter vzdrževanje varnostnih naprav in sistemov

datum odstopa zadeve

21.09.2020