018-108/2020

opravilna številka zadeve

018-108/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gallus SM, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava cevi in opreme za HCP

datum odstopa zadeve

10.07.2020