018-106/2020

opravilna številka zadeve

018-106/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Barjans, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup čistil in čistilnih pripomočkov

datum odstopa zadeve

08.07.2020