018-160/2020

opravilna številka zadeve

018-160/2020

naziv naročnika

Univerza v Mariboru

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KIMI, d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje

predmet javnega naročila

Dobava papirne galanterije, pripomočkov za čiščenje, vrečk in čistil (okoljsko manj obremenjujoče blago)

datum odstopa zadeve

08.10.2020