018-103/2020

opravilna številka zadeve

018-103/2020

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Labena, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup sistema za fluorescenčno mikroskopijo

datum odstopa zadeve

06.07.2020