018-102/2020

opravilna številka zadeve

018-102/2020

naziv naročnika

DARS, Družba za avtceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Rasco komunalna oprema, trgovina in posredništvo, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava tovornih vozil

datum odstopa zadeve

03.07.2020