018-101/2020

opravilna številka zadeve

018-101/2020

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

EXOR ETI d.o.o.

predmet javnega naročila

Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor

datum odstopa zadeve

02.07.2020