018-100/2020

opravilna številka zadeve

018-100/2020

naziv naročnika

Občina Kranjska Gora

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AŽMAN, d.o.o.

predmet javnega naročila

Sanacija usadov na gozdni cesti GC020362 Belca - Barakarjev rovt

datum odstopa zadeve

01.07.2020