018-099/2020

opravilna številka zadeve

018-099/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Tehnobiro, d.o.o.

predmet javnega naročila

NABAVA REVERZNIH OSMOZ

datum odstopa zadeve

30.06.2020