018-097/2020

opravilna številka zadeve

018-097/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KRON TELEKOM, telekomunikacijski engeniring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Javno naročilo za oddajo naročila blaga za dobavo računalniške forenzične strojne in programske opreme

datum odstopa zadeve

30.06.2020