018-094/2020

opravilna številka zadeve

018-094/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GP KRK, d.d. Hrvaška

predmet javnega naročila

Gradnja obvoznice Kidričevo

datum odstopa zadeve

23.06.2020