018-093/2020

opravilna številka zadeve

018-093/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo,družino, socialne zadeve in enake možnosti

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Zveza društev upokojencev Slovenije

predmet javnega naročila

Razvoj pilotnega IKT projekta - podporne tehnologije in ambientalne inteligence za podaljšanje samostojnega življenja

datum odstopa zadeve

23.06.2020