018-092/2020

opravilna številka zadeve

018-092/2020

naziv naročnika

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GVO, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja optične povezave od RTP Slovenska Bistrica do RTP Breg

datum odstopa zadeve

23.06.2020