018-090/2020

opravilna številka zadeve

018-090/2020

naziv naročnika

DARS, Družba za avtceste v Republiki Sloveniji, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

JV Granit AD Skopje + EURO-ASFALT, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja državne HC 3 razvojne osi - jug, od priključka A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek (1. in 2.etapa)

datum odstopa zadeve

19.06.2020