018-089/2020

opravilna številka zadeve

018-089/2020

naziv naročnika

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Resevo, raziskave in razvoj, d.o.o.

predmet javnega naročila

Najem z odkupom programske opreme za področje kadrov, plač in registracijo delovnega časa

datum odstopa zadeve

18.06.2020