018-088/2020

opravilna številka zadeve

018-088/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Roche, farmacevtska družba, d.o.o

predmet javnega naročila

Dobava in namestitev avtomatiziranega lab. sistema (ALS) za izvajanje biokemičnih in imunokemičnih preiskav s pogar. vzdr. za obdobje 5 let in nakup diagnostičnega potr. mat.

datum odstopa zadeve

17.06.2020