018-087/2020

opravilna številka zadeve

018-087/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

" Nivo Eko, dejavnosti v ekologiji, d.o.o. v skupnem nastopu s partnerjema to je družbo Hidrotehnik, d.d. in družbo VGP Drava Ptuj

predmet javnega naročila

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice etapa 1B

datum odstopa zadeve

12.06.2020