018-117/2020

opravilna številka zadeve

018-117/2020

naziv naročnika

Občina Prevalje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Slemenšek, gradbeno podjetje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin - Kot - Leše, ID iz Ajde: 1152779, faza 1

datum odstopa zadeve

22.07.2020