018-083/2020

opravilna številka zadeve

018-083/2020

naziv naročnika

Javni zavod Šport Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telekom Slovenije, d.d.

predmet javnega naročila

Storitve mobilne telefonije, interneta in televizije

datum odstopa zadeve

10.06.2020