018-082/2020

opravilna številka zadeve

018-082/2020

naziv naročnika

Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Telma Trade, d.o.o

predmet javnega naročila

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24kV na SF6 in suhi zrak: 1. sklop: Dobava SN (RMU) stikalni bloki 24kV na SF6

datum odstopa zadeve

10.06.2020