018-079/2020

opravilna številka zadeve

018-079/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ŠTRAF gradnje, svetovanje, inženiring d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del za vgradnjo gasilskega požarnega dvigala in predelavo požarnih sektorjev na stolpnici Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

datum odstopa zadeve

28.05.2020