018-078/2020

opravilna številka zadeve

018-078/2020

naziv naročnika

Občina Hoče - Slivnica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gonzaga - pro d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža otroških igral vrtec Hoče

datum odstopa zadeve

28.05.2020