018-077/2020

opravilna številka zadeve

018-077/2020

naziv naročnika

SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

TRACTUS mednarodna trgovina in storitve d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava rezervnih delov za tovorna vozila, v sklopu 2 in 3

datum odstopa zadeve

27.05.2020