018-074/2020

opravilna številka zadeve

018-074/2020

naziv naročnika

Občina Dobrepolje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lesnina MG oprema, d.d.

predmet javnega naročila

Nakup ter vgradnja opreme za športno dvorano JVIZ OŠ Dobrepolje

datum odstopa zadeve

25.05.2020