018-137/2020

opravilna številka zadeve

018-137/2020

naziv naročnika

Občina Dobrepolje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Elan Inventa, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup ter vgradnja opreme za športno dvorano JVIZ OŠ Dobrepolje

datum odstopa zadeve

24.08.2020