018-073/2020

opravilna številka zadeve

018-073/2020

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

predmet javnega naročila

Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov v stavbi Kardeljeva ploščad 16 (UL PEF in SVŠGUGL)

datum odstopa zadeve

21.05.2020