018-072/2020

opravilna številka zadeve

018-072/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ENERGOVAT inženiring d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža klimatskih naprav v objektih SV

datum odstopa zadeve

20.05.2020