018-070/2020

opravilna številka zadeve

018-070/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

MEDICOENGINEERING d.o.o.

predmet javnega naročila

ZAMENJAVA DVIGAL V GLAVNI STAVBI (HOSPITAL) UKC LJUBLJANA

datum odstopa zadeve

15.05.2020