018-071/2020

opravilna številka zadeve

018-071/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup terapevtskih blazin

datum odstopa zadeve

15.05.2020