018-069/2020

opravilna številka zadeve

018-069/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA vključno s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na progi št. 30 Zidani Most Šentilj - d.m.

datum odstopa zadeve

13.05.2020