018-068/2020

opravilna številka zadeve

018-068/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VBT, družba za gradnjo in prevoze, d.o.o.

predmet javnega naročila

IZGRADNJA DELOVIŠČ ZA VAJO SIQUAKE 2020, v sklopu 2:"NAKUP BETONSKIH ELEMENTOV ZA DELOVIŠČE"

datum odstopa zadeve

13.05.2020