018-067/2020

opravilna številka zadeve

018-067/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Robert’s Plus d.o.o.

predmet javnega naročila

Izvedba storitve clinical Decision Support- Point- of-care Clinical reference tool

datum odstopa zadeve

11.05.2020