018-064/2020

opravilna številka zadeve

018-064/2020

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medis, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup igel

datum odstopa zadeve

28.04.2020