018-057/2020

opravilna številka zadeve

018-057/2020

naziv naročnika

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Geograd, d.o.o. Ljubljana

predmet javnega naročila

zvajanje storitev geodetskega nadzora pri gradbenih investicijah na začasnih premičnih gradbiščih v letih 2020-2022; sklop 1: področje severovzhodne Slovenije; sklop 2: področje zahodne in južne Slovenije

datum odstopa zadeve

06.04.2020