018-056/2020

opravilna številka zadeve

018-056/2020

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Siemens Healthcare, d.o.o.

predmet javnega naročila

Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov

datum odstopa zadeve

03.04.2020