018-055/2020

opravilna številka zadeve

018-055/2020

naziv naročnika

Občina Komenda

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pogrebnik, pogrebne storitve Dvorje, d.o.o.,

predmet javnega naročila

Podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda

datum odstopa zadeve

01.04.2020