018-053/2020

opravilna številka zadeve

018-053/2020

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Murska Sobota

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medias International, d.o.o.

predmet javnega naročila

Zdravila po specifikaciji

datum odstopa zadeve

31.03.2020