018-052/2020

opravilna številka zadeve

018-052/2020

naziv naročnika

RadioTelevizija Slovenija, javni zavod

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

STING TRADE, d.o.o.

predmet javnega naročila

Računalniška obdelava podatkov in izvedba grafične opreme na športnih prenosih za potrebe JZ RTV Slovenija

datum odstopa zadeve

31.03.2020