018-051/2020

opravilna številka zadeve

018-051/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AMZS družba za upravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d.d.

predmet javnega naročila

Prevoz zaseženih in službenih vozil ter predmetov do 3500 kg in nad 3500 kg za potrebe PU CELJE

datum odstopa zadeve

26.03.2020