018-049/2020

opravilna številka zadeve

018-049/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Kranj

predmet javnega naročila

Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območje Republike Slovenije

datum odstopa zadeve

19.03.2020