018-048/2020

opravilna številka zadeve

018-048/2020

naziv naročnika

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Kolektor Sisteh, d.o.o.

predmet javnega naročila

Elektroinštalacije in ureditev energetike na objektu PLC LJ

datum odstopa zadeve

19.03.2020