018-047/2020

opravilna številka zadeve

018-047/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Četrta pot, d.o.o. Kranj

predmet javnega naročila

Sukcesivna dobava identifikacijskih kartic in potrošnega materiala za njihovo izdelavo

datum odstopa zadeve

16.03.2020