018-046/2020

opravilna številka zadeve

018-046/2020

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gallus SM, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava cevi in cevnih armatur za visokozmogljivo mobilno črpalno enoto (HCP)

datum odstopa zadeve

16.03.2020