018-042/2020

opravilna številka zadeve

018-042/2020

naziv naročnika

ELES, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Siemens Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,

predmet javnega naročila

Dobava in montaža kompenzacijske naprave SVC/STATCOM 400kV v RTP Beričevo v okviru projekta Sincro. Grid - izvedba na ključ

datum odstopa zadeve

05.03.2020