018-041/2020

opravilna številka zadeve

018-041/2020

naziv naročnika

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve,

predmet javnega naročila

Sukcesivno izvajanje asfaltiranja in izvajanje gradbenih del za potrebe Javnega Komunalnega podjetja Vrhnika

datum odstopa zadeve

05.03.2020